Werking

Vergeet uw identiteitskaart niet mee te nemen!

Raadplegingen:

De huisartsenpraktijk werkt op afspraak.
Om uw afspraken te maken vragen we u bij voorkeur gebruik te maken van de online agenda.

Maak uw afspraak

Om een goede huisartsgeneeskunde uit te oefenen is er tijd nodig daarom:

Boek 2 tijdsblokken indien u:

 • Komt u met 2 personen en voor elke persoon extra een extra blok
 • Voor speciale onderzoeken:
  • verzekeringen
  • FOD
  • levensverzekering
  • préoperatief onderzoek
 • Voor psychotherapeutische begeleiding
 • Indien u meer dan 2 kleine problemen heeft
 • Indien u zelf meent dat u meer tijd nodig heeft

Probeer uw klachten niet te verzamelen om naar de huisarts te komen. Tijdig ingrijpen voorkomt vaak zware behandelingen. Boek voor elke persoon waarvoor u komt 1 tijdsblokje indien dat niet lukt, dan kan u altijd bellen zodat de dokter u kan verder helpen.

U mag altijd de dokter bellen op telefoonnummer: 089 621207 De dokter is vrij telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag 9u-19u.
Bij spoedeisende gevallen mag u de dokter ook buiten deze uren contacteren.

Huisbezoeken:

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden en bij voorkeur voor 11.00 u ‘s morgens.
Indien je je naar de praktijk kan verplaatsen, gelieve dan op raadpleging te komen.
In de praktijk zijn alle medische gegevens en al het nodige materieel ter beschikking waardoor dit gemakkelijker en efficiënter werken is.

Huisbezoeken worden vrijgehouden voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen of als de aard van een probleem een huisbezoek noodzakelijk maakt.

Wachtdienst:

Vanaf vrijdag avond 20.00 tot maandag 08.00 uur en op feestdagen is er permanentie door de huisartsenwachtpost GAOZ, Jaarbeurslaan 23, Genk  telefoonnummer: 089 20 10 90

Voorschriften en attesten:

Tijdens een consultatie krijgt u voldoende voorschriften mee tot de volgende controle. Een telefonische vraag om voorschriften tussendoor wordt zo overbodig.

Voor het invullen van formulieren en attesten zijn informatie en tijd nodig. Daarom moet u ook hiervoor op raadpleging komen.

Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

Medisch vertegenwoordigers:

Enkel op afspraak, on line te boeken: zie online agenda

Maak uw afspraak