Projecten

Niets is zo bepalend voor onze gezondheid en onze levensverwachting als de sociaal-economische status en het  opleidingsniveau van onze ouders, met name die van onze moeder.

Om de gezondheid van de toekomstige generatie te bewaren moeten we nu investeren in de opleiding van de kinderen.

Het aantal jongeren in het Vlaamse onderwijs dat de school op 18 jaar of later verlaat zonder diploma of kwalificatie is nog hoog.
In Genk verlaat nog steeds een op de vijf jongeren de school zonder diploma!

Anderstaligheid:

De sociaaleconomische achtergrond, zoals de buurt, de gezinstaal en het opleidingsniveau van de moeder spelen een rol in de slaagkansen. Van de jongeren uit een gezin waar thuis grotendeels een andere taal dan het Nederlands wordt gesproken, haalt 25 procent geen diploma. Dat is 1 op 4!
Bij Nederlandstalige gezinnen is dat maar 8 procent.

“Er is een rechtstreeks verband tussen anderstaligheid en slaagkansen in de klas”, zegt VUB-professor linguïstiek Piet Van de Craen.

Men pleit al jaren voor meertalig onderwijs om dat soort leerlingen op te vangen, en tegelijk de Nederlandstalige leerlingen extra kansen te geven.
Uit een onderzoek blijkt dat anderstalige kinderen tijdens interacties in de klas minder kansen krijgen. Ze komen zo goed als nooit aan de beurt.

Om die reden gaat ÍASIS zich inzetten om dit probleem helpen te bestrijden door samen te werken met diverse partners: de scholen, het gemeentebestuur, OCMW, VDAB, mutualiteiten etc. maar ook met U!

Multidisciplinair Project:

Op dit moment ben ik als huisarts werkzaam in de praktijk. Het doel van de praktijk is echter om een multidisciplinaire setting te creëren waarbij diverse disciplines in het gebouw actief zullen zijn. Huisartsgeneeskunde staat als discipline niet alleen en heeft ondersteuning nodig van diverse paramedische partners zoals: verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten, psychologen, diëtisten enz.
Professionals die geïnteresseerd zijn om een samenwerking tot stand te brengen zijn om die reden ook hierbij uitgenodigd om contact op te nemen.