Bij Nood

Algemeen Noodnummer 112
Anonieme alcoholisten 03/ 23 91 415
Antigifcentrum 070/ 24 52 45
Brandweer 100
Child Focus 116000
Civiele bescherming 050/ 81 58 41
De druglijn 078/ 15 10 20
Duikongevallen 050/ 55 86 89
Geweld 1712
Kankerfoon 0800 15800
Kankerfoon 0800/ 15 802
Kindermishandeling 0800/ 97 079
Kinder- en jongerentelefoon “awel” 102
Politie 101
Meldpunt bejaardenmishandeling 078/ 15 15 70
Rode Kruis Vlaanderen 105
Tabakstop 0800/ 111 00
Tele Onthaal 106
Teleblok 0800/ 13 144
Vertrouwenscentrum 1712
Veilig vrijenlijn 078/ 15 15 15
Wachtdienst tandarts 0903/ 39 969
Wachtdienst apothekers 0903/ 99 000
Zelfmoordpreventie 1813